Blank

Bli kjent med konsulentselskapet Blank!

06.05.2021 16:15

Digitalt

Ja

0 plasser igjen

Company logo

Blank er først og fremst et konsulent­selskap. Fundamentalt for oss er felleskap, en klokkeklar tro på menneskene som utgjør Blank, samt åpenhet i alt vi gjør. Vi ønsker å tenke nytt, og vi forsøker å utfordre både oss selv og kundene våre. Om du har lyst til å jobbe i et selskap som tør å utforske – og du føler at våre prinsipper passer godt med dine egne – er vi kanskje noe for deg. Felleskap Alle ansatte er medeiere i Blank, og nyansatte blir tilbudt eierandeler. I tillegg settes en vesentlig del av selskapets overskudd av til bonus. Denne bonusen fordeles flatt – uavhengig av senioritet, fakturering, eierandel eller fartstid i selskapet. Åpenhet I Blank er det full åpenhet rundt alt fra bemanningsprosess til hvordan vi bruker selskapets penger. Dette er vår førsteprioritet og alltid standardsvaret. Transparens er ekstremt kraftfullt, og vi prøver å ha så mye som mulig åpent for alle. Dette gjør at de ansatte har bedre oversikt over hva som skjer i selskapet, og fungerer samtidig som en kontrollmekanisme. Tillit Vi setter vår lit til at alle i Blank er i stand til å ta egne avgjørelser, og at de ønsker å gjøre en god jobb i selskapet. Derfor forsøker vi å unnga faste regler der hvor det er mulig, og sørger heller for at de ansatte har tilstrekkelig informasjon til å ta gode valg selv. Vi har kun én ufravikelig regel – handle i selskapets beste interesse.

[Mail for for foodora-gavekort har blitt sendt ut - hvis du ikke har fått mail, sjekk søppelpost!]

Blank ble startet i 2015 som et litt alternativt design- og teknologimiljø med mål om å endre Norges konsulentbransje — særlig med tanke på åpenhet og likebehandling. Det ønsker vi fortsatt. Vi er i dag i overkant av 50 ansatte hvorav 16 er designere og resten teknologer.


I Blank praktiserer vi åpen lønn, og alle kan se alt. Siden vi vet at mange studenter er usikre og nysgjerrige på lønn og betingelser, så vil vi i åpenhetens ånd fortelle helt ærlig om hvordan vi etablerte Blanks lønnsmodell, hvordan vi har videreutviklet den og vise frem hva vi betaler våre ansatte i 2021. I tillegg vil vi selvfølgelig fortelle litt mer om Blank og noen prosjekter vi har jobbet med.

ANSVARLIG

Gina Fasseland

90917107

gina.fasseland@ifinavet.no

Styremedlem