Knowit - Kva er Tjenestedesign!?!? Workshop

Velkommen til kort presentasjon om tjenestedesign som vil forhåpentlig gjøre deg litt klokare på kva fagfeltet er for noko.

04.05.2021 16:15

Digitalt

JA

0 plasser igjen

Company logo

Knowit er et av nordens største konsulentselskaper, og har lang erfaring med å gi nyutdannede en god start på karrieren. Vi ansetter spesielt mange utviklere, men vi er også interessert i folk innenfor design, BI og mye annet. Hvis du har lyst til å jobbe i et sosialt og hyggelig miljø, der du får alle muligheter til å lære og få erfaring i trygge omgivelser, så bør du vurdere å søke jobb hos oss! Og om skulle ønske flere utfordringer, så er veien alltid kort til økt ansvar og nye arbeidsoppgaver. I Norge har vi avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim.

Velkommen til kort presentasjon om tjenestedesign som vil forhåpentlig gjøre deg litt klokare på kva fagfeltet er for noko, kva ein som tjenestfdeisgner gjer i kvardagen, og ikkje minst korleis vi samarbeidar vi med interaksjonsdesignarar og utviklarar.

Etter presentasjonen som eg lovar vil vere megakort skal eg kjøre ein workshop der vi skal jobbe med korleis ein betre kan jobbe tverrfaglig mellom disipliner og fagfelt. Kva gjer vi feil? Kva kan vi kan gjere betre? Etter dykk har vore gjennom eit opplegg med meg så håpe eg at dykk kan:

  • Sjå moglegheitane mellom tjeneste- og interaksjonsdesign.
  • Bli inspirert å ta tjenestedesign verktøy og metodikk.
  • Veit kor dykk kan henvise dykk til å finne kloke verktøy 

ANSVARLIG

Ole Jørgen Norstrand

95921509

ole.norstrand@ifinavet.no

Styremedlem