Nav IT

Bli bedre kjent med NAV IT!

08.04.2021 16:15

Digitalt

Foodora gavekort

0 plasser igjen

Company logo

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

Bli bedre kjent med NAV IT!

Vi leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og utvikler kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn med moderne teknologi. Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.

Vi vil starte med å gi deg en introduksjon til IT-avdelingen i NAV og vår reise. Deretter er det du som bestemmer hva du ønsker å høre og lære mer om! Du vil kunne velge mellom temaene; En utviklers hverdag, hvordan NAV jobber med AI, design og hvordan vi jobber brukersentrert, og hvordan og hvorfor vi også bruker standardprodukter.

Siste del av programmet blir sosialisering! Der velger du også selv hva du vil delta på, enten det er å spille spill eller mingle og stille spørsmål til våre bedriftsrepresentanter.

Vi spanderer middag som du spiser akkurat når det passer for deg.

Bedriftspresentasjonen vil foregå digitalt – link vil bli sendt ut til påmeldte deltagere i forkant av arrangementet.

Vi gleder oss til å se deg!

ANSVARLIG

Gina Fasseland

90917107

gina.fasseland@ifinavet.no

Styremedlem