Nav IT

Mer informasjon kommer

08.04.2021 16:15

Digitalt

Uvisst

0 plasser igjen

Company logo

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

Mer informasjon kommer

ANSVARLIG

Gina Fasseland

90917107

gina.fasseland@gmail.com

Intern