Digital bedriftspresentasjon med TietoEVRY

Bli med og hør om Graduate programmet til TietoEVRY!

21.01.2021 16:00

Digitalt

Nei

20 plasser igjen

Company logo

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er en ledende aktør innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Våre nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. Vi fokuserer kontinuerlig på mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillinger hos oss. TietoEVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale.

Vil du starte karrieren din som Graduate hos TietoEVRY, det ledende It-selskapet i Norden?

Vil du bli en del av et fagfellesskap som brenner for å forme fremtiden?

Da bør du melde deg på denne bedriftspresentasjonen for å høre mer om selskapet, mulighetene og vårt graduateprogram som har søknadsfrist 26. januar

En av de viktigste fordelene ved å jobbe i det ledende nordiske digitale tjenesteselskapet er at mulighetene er uendelige på tvers av både fag og geografi.


Hør mer på vår bedriftspresentasjon 21. januar 2021 kl 1600 og bli med i trekningen av et gavekort!


Link til møte: 


https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MGZhMGQ1YjYtZmQxNi00MmQzLWE0ZDctMWRkMDlkOTUxMjU3%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252240cc2915-e283-4a27-9471-6bdd7ca4c6e1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228f447297-71d9-4f7b-b486-68d8cfc52dc4%2522%257d&sa=D&source=calendar&ust=1611661373902000&usg=AOvVaw0vKXx2UwgpbMUg0M5j9Dt2

ANSVARLIG

Henrik Rief

henrri@ifi.uio.no

Intern