Digital bedriftspresentasjon med NAV IT

Vil du høre om hvordan IT-avdelingen i NAV løser en av de viktigste og mest komplekse oppgavene i samfunnet?

26.11.2020 16:15

Digitalt

Ja

0 plasser igjen

Company logo

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

Trenger du et avbrekk fra eksamenslesingen? Delta på vår digitale bedriftspresentasjon og bli bedre
kjent med oss i NAV IT!  
 
Vi leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og utvikler kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn med moderne teknologi. Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.
 
I denne presentasjonen vil du få møte vår IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe, som vil gi deg en introduksjon til IT-avdelingen i NAV og vår reise.

Deretter er det du som bestemmer innholdet ved å stemme frem det du vil høre fra vår lyntale-meny. Her vil det være innslag fra flere av våre fagmiljøer som utvikling, design og data.


Det vil være et bredt spekter av temaer som omhandler blant annet utvikling av nye systemer i forbindelse med corona-utbruddet, hvordan vi jobber med datadrevet innsikt,  hvordan vi designer løsninger og gode råd til deg som student! 


Vi spanderer middag som du selv kjøper eller bestiller. Mer informasjon om refusjon får du fra Navet.  
 
Bedriftspresentasjonen vil foregå digitalt – link vil bli sendt ut til påmeldte deltagere i forkant av arrangementet.   
 
Vi gleder oss til å se deg!

ANSVARLIG

Olav H. Moseng

olav.moseng@ifinavet.no

Student