Stort arrangement med Nav IT

Informasjon kommer

26.11.2020 16:15

Escape, Instituttet for informatikk

Ja

0 plasser igjen

Company logo

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

Informasjon kommer

ANSVARLIG

Øystein Knudsen

91765536

oystein.knudsen@ifinavet.no

Intern