Øvelse i håndtering av sikkerhetshendelser med Skatteetaten

Skatteetaten inviterer til fagkveld med tre spennende kurs i egne lokaler

08.10.2020 16:40

Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Ja

3 plasser igjen

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. Vi er i dag rundt 900 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Hvert år bruker vi ca. 1 000 0000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy og våre systemer er et av landets største når det gjelder datamengde og brukere. Skatteetaten har et av Norges største og sterkeste IT-miljø, hvor arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.

Praktisk informasjon for samtlige kurs

For å opprettholde best mulig smittevern, ber vi om at alle møter direkte opp ved Skatteetatens lokaler til riktig tidspunkt for kurset du er påmeldt. Lokalene ligger med gåavstand fra Helsfyr T-banestasjon.
Oppmøte sikkerhetskurs: kl. 16.40

Husk at du kun kan melde deg på ett kurs!

Øvelse i håndtering av sikkerhetshendelser

I denne interaktive øvelsen blir det presentert flere caser og problemstillinger relatert til sikkerhetstemaet. Den enkelte vil få en spesifikk rolle man skal spille i de forskjellige situasjonene og diskutere problemstillingene med andre deltakere. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om du har organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner, i tillegg til litt sikkerhetstankegang.


ANSVARLIG

Stian Dolmseth

41857057

stian.dolmseth@ifinavet.no

Styremedlem