Bedriftspresentasjon med Nav

05.03.2020 16:15

C, Instituttet for informatikk

Ja

2 plasser igjen

Company logo

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

Vi i NAV IT inviterer til en sosial kveld, hvor vi vil dele det vi brenner for, som dere vil høre på.


Norge har blitt kåret til ett av verdens beste land å bo i mange år på rad. En av hovedgrunnene til det er de gode velferdsordningene våre. Hvert år utbetales 1/3 av statsbudsjettet gjennom NAVs systemer i form av ulike velferdsytelser. For å gjøre dette på best mulig måte gjorde vi for noen år siden en helomvending i hvordan vi jobber med IT. Vi har nå bygget opp et godt inhouse miljø, med fokus på faglig utvikling og gode brukerreiser. For å lage samfunnsviktige tjenester trenger vi å lære oss å lage de på best mulig måte. Vi skal ha et inkluderende IT-miljø, med mangfold, samhold og engasjement. Vi har flere fagretninger samlet i teamene slik at teamene har alt de trenger for å bestemme ting selv. Vi mener også at skattebetalerne skal kunne se det vi lager, så det aller meste av den nye koden vår ligger åpent på GitHub. Hos oss bruker vi de teknologiene vi tror er best, både for å løse problemer og som vi syntes er gøy å jobbe med.


Nav skal fortelle litt om hva som gjør Norge til et godt land å bo i, reisen mot et smartere NAV, og arbeidshverdagen til en fersk utvikler i NAV IT. Vi vil også ha et interaktivt opplegg, hvor dere stemmer frem lyntaler dere vil høre på. Tidligere temaer som har blitt stemt frem: myter om AI, hvordan det er å begynne å jobbe, hvordan lære seg nye ting på jobb, og hvorfor Kotlin er bedre enn Java. 


Etter presentasjonen reiser vi til Lille Asia for mat og mingling.

ANSVARLIG

Resotharan Kanagaratnam

90408114

reso.kanagaratnam@ifinavet.no

Intern