Bedriftspresentasjon med Skatteetaten

Velkommen til bedriftspresentasjon med Skatteetaten!

15.10.2019 16:15

Logo, Gaustadalleen 23B, Oslo

Pizza

4 plasser igjen

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Velkommen til bed.pres med Skatteetaten!

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende

fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?

 

Med over 1.000.000 utviklingstimer årlig er Skatteetaten en av landets største arbeidsgiver innen programvareutvikling.

Vi er over 850 mennesker som jobber med nyutvikling, videreutvikling og drift av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning.

 

Kom og hør mer om dine muligheter som nyutdannet og sommerstudent i Skatteetaten!

I tillegg til en engasjerende presentasjon byr vi på pizza og mulighet for å delta i en liten konkurranse.

ANSVARLIG

Carl-Magnus Lein

carl.lein@ifinavet.no

Student