Bedriftspresentasjon med Norsk Regnesentral

-

25.04.2019 16:15

Seminarrom Java, Ole Johan Dahls Hus (Gaustadalléen 23B)

-

0 plasser igjen

Company logo

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT. NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer. NR er alltid åpen for nye oppdrag. Vi ønsker de krevende problemstillingene som er viktige for våre kunder. NR har kontorer i Kristen Nygaards hus ved Universitetet i Oslo. NR har ca 85 ansatte, og flertallet av forskerne har doktorgrad. NRs fagområder er metodefag, og vi har dermed et tett samarbeid med mange andre forskningsmiljøer, i tillegg til brukere innen næringslivet og offentlig sektor.

-

ANSVARLIG

Henrik Johan Wistner

48110494

henrik.wistner@ifinavet.no

Styremedlem