Bedriftspresentasjon med Gjensidige

-

26.02.2019 16:15

Oppmøte i foajeen. , Ole Johan Dahls Hus (Gaustadalléen 23B)

JA

8 plasser igjen

Company logo

Gjensidige tenker nytt, offensivt og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden. Da trengs det teknologer, ingeniører, tallknusere, jurister, selgere, journalister og statsvitere. Det trengs analytikere, problemløsere, sosiologer, sykepleiere og økonomer. For ikke å snakke om kapitalforvaltere, idémakere, ledertalenter, kunderådgivere, kommunikasjonseksperter – og mye mer. løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre – hver eneste dag. Det kontinuerlige samarbeidet på tvers av fagmiljøene gjør at du får et stort nettverk og lærer ting du ikke hadde regnet med å lære. Gjennom Gjensidigeskolen kan du tilegne deg det du måtte trenge for å jobbe optimalt som nyansatt, men også ta relevante kurs for å videreutvikle deg etter hvert. På denne måten kan du nå så langt du vil. Det å jobbe i et av Nordens største finanskonsern innebærer et stort ansvar. Ikke bare overfor kundene og livene deres, men også overfor samfunnet. Gjensidige skal blant annet sørge for at erfaringen og kompetansen innen forebygging av skader og ulykker kommer alle til gode. Etiske og miljømessige hensyn er også integrert i den daglige driften og i forholdet til samarbeidspartnere.

Gjensidige inviterer IFI-studenter til sitt hovedkontor i Schweigaardsgate 21. 


Du vil lære å bruke AzureML-webservices for å predikere hva forsikringen din skal koste.

Tjenesten vi lager vil være en (kraftig) forenkling av virkeligheten som vi kan tenke oss at kan brukes i f.eks en nettbutikk-løsning for et forsikringsselskap.

Ta med din PC, ingen forkunnskaper eller Software er nødvendig


Program på Hovedkontoret

Kl. 16.45 - Introduksjon om Gjensidige og teamet Robotics & AI

Kl. 17.30 - Case og demo, Azure services

Kl 18.30 – Bespisning og mingling

ANSVARLIG

Anna Finstad

annamfi@uio.no

Student