Bedriftspresentasjon med Simula

22.02.2018 12:15

Seminarrom Java, Instituttet for informatikk

Lunsj fra W.B. Samson

8 plasser igjen

Company logo

Simula Research Laboratory driver forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer med verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor tre delområder av informatikk; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap og programvareutvikling. Det sterke fokuset på grunnleggende forskning innen disse spesialfeltene er kombinert med både undervisning av master- og PhD-studenter og utvikling av kommersielle applikasjoner. Simula ble opprettet i 2001, holder til på Fornebu og har omkring 140 ansatte.

Simula Research Laboratory ble etablert i 2001, og driver forskning på høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor tre delområder av informatikk; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap og programvareutvikling. Det sterke fokuset på grunnleggende forskning innen disse spesialfeltene er kombinert med både undervisning av master – og PhD-studenter, samt utvikling av kommersielle applikasjoner.

Vil du jobbe i et ledende forskningsinstitutt innen informasjonsteknologi med høy faglig anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt? Hos oss kan du skrive masteroppgave, gå videre med forskning som research trainee eller PhD-student, eller du kan jobbe med interessante oppgaver som summer intern. Muligheten for eventuell gründervirksomhet finnes også.


Simula Research Laboratory was founded in 2001, and our main objective is to create knowledge about fundamental scientific challenges that are of genuine value for society. Important research with long-term impact in the fields of communication systems, scientific computing and software engineering constitutes the basis of Simula. The strong focus on basic research is combined with both teaching of postgraduate students and the development of commercial applications.

Would you like to work in a leading research institution within information technology, highly recognized both nationally – and internationally? At Simula you can write you’re master thesis, head on to research as a trainee or PhDcandidate, or you can work with interesting projects as a summer intern. Working on a startup project of your own is also a possibility. 

ANSVARLIG

Carl-Magnus Lein

carl.lein@ifinavet.no

Intern