Bedriftspresentasjon med DIPS

Kom på en spennende bedriftsprestasjon med den ledende leverandøren av e-helsesystemer i Norge, DIPS!

24.04.2018 16:15

Seminarrom Java, Ole Johan Dahls Hus (Gaustadalléen 23B)

Ja

1 plasser igjen

Company logo

DIPS ASA er en av Nordens største programvarehus for e-helseløsninger og den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Vi utvikler programvare i grenseflaten mellom kliniske prosesser og pasientlogistikk. DIPS ASA er et solid selskap med spennende kontrakter med de fleste norske sykehus. Vi er 240 dyktige medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Bodø og avdelingskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo. DIPS ASA er en organisasjon i sterk vekst og med god lønnsomhet. Det betyr at vi har rom og vilje til å ta godt våre på våre medarbeidere og vedlikeholde og bygge opp kompetanse.

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus og har avtale med tre av fire regionale helseforetak. Vårt hovedprodukt er elektronisk pasientjournal, og vi liker å tenke at det vi leverer faktisk kan bidra til å redde liv.

DIPS brukes av over 100.000 daglige brukere og er således et av Norges mest brukte datasystemer. Vi mener selv at vi er lengst fremme på denne typen systemer, og har av den grunn også ambisjoner om å selge DIPS til utlandet.

Våre kontorer finner du i de største byene i Norge som Bodø, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø samt Stockholm i Sverige.


DIPS deltar for tiden i forskningsprosjektene BigMed og DoMore sammen med blant andre IFI og UiO. Her forskes det på hvordan tekstanalyse og kunstig intelligens sammen med god UX-design kan gjøre pasientjournalen til et enda mer effektivt verktøy for klinikere når de skal behandle pasienter. Vi gleder oss til fortelle mer om dette!

ANSVARLIG

Henrik Aspenes Vedal

henrikvedal@hotmail.com

Intern