Bedriftspresentasjon med Blank

Bli kjent med teknologi-og designmiljøet Blank!

15.03.2018 16:15

Java, IFI

Opland Burger

0 plasser igjen

Company logo

Blank er først og fremst et konsulent­selskap. Fundamentalt for oss er felleskap, en klokkeklar tro på menneskene som utgjør Blank, samt åpenhet i alt vi gjør. Vi ønsker å tenke nytt, og vi forsøker å utfordre både oss selv og kundene våre. Om du har lyst til å jobbe i et selskap som tør å utforske – og du føler at våre prinsipper passer godt med dine egne – er vi kanskje noe for deg. Felleskap Alle ansatte er medeiere i Blank, og nyansatte blir tilbudt eierandeler. I tillegg settes en vesentlig del av selskapets overskudd av til bonus. Denne bonusen fordeles flatt – uavhengig av senioritet, fakturering, eierandel eller fartstid i selskapet. Åpenhet I Blank er det full åpenhet rundt alt fra bemanningsprosess til hvordan vi bruker selskapets penger. Dette er vår førsteprioritet og alltid standardsvaret. Transparens er ekstremt kraftfullt, og vi prøver å ha så mye som mulig åpent for alle. Dette gjør at de ansatte har bedre oversikt over hva som skjer i selskapet, og fungerer samtidig som en kontrollmekanisme. Tillit Vi setter vår lit til at alle i Blank er i stand til å ta egne avgjørelser, og at de ønsker å gjøre en god jobb i selskapet. Derfor forsøker vi å unnga faste regler der hvor det er mulig, og sørger heller for at de ansatte har tilstrekkelig informasjon til å ta gode valg selv. Vi har kun én ufravikelig regel – handle i selskapets beste interesse.

Navet prøver ut en ny ordning med våre påmeldinger. Dersom du er påmeldt dette arrangementet, men unnlater å møte opp vil du risikere å bli utestengt fra Navets fremtidige arrangement.

Dette arrangementet er rettet mot studenter som liker å programmere, uansett om du går språkteknologi, robotikk, prognett / progsys eller design.

Blank er et teknologi- og designmiljø med en alternativ filosofi og tilnærming til konsulent- og arbeidslivet. Blank utvikler også egne produkter, har høye ambisjoner og må bli flere for å kunne levere på målene våre. På denne bedriftspresentasjonen kan du bli bedre kjent med hvem Blank er, hvilke prosjekt vi har jobbet på, og hvilke muligheter du har i Blank.

Etter presentasjonen drar vi ut på restaurant for en matbit.

ANSVARLIG

Sigurd Rognhaugen

94858833

sigurro@uio.no

Intern