Bedriftspresentasjon med SKATTEETATEN

19.03.2015 16:15

Ole Johan Dahls Hus (Gaustadalléen 23B)

Pizza

36 plasser igjen

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til bedriftspresentasjon med Skatteetaten! 


Skatteetaten holder bedriftspresentasjon med mat og mingling i etterkant av presentasjonen. Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.

Vi ansetter blant annet jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, samfunnsfag og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Skatteetaten huser et av landets ledende IT-miljø innen offentlig sektor, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester. Vi er i front med utviklingen av fremtidens tekniske løsninger innen det offentlige, og våre systemer er av Norges største når det gjelder datamengder og brukere.

ANSVARLIG

Anders Skibeli Rokkones

47888225

a.rokkones@gmail.com

Student