Bedriftspresentasjon med Acando

Acando inviterer til en spennende minicase om blockchain!

15.02.2018 16:15

Java, IFI

Indisk

0 plasser igjen

Company logo

Acando er et IT- og Managementselskap med 350 konsulenter fordelt på kontorer i Oslo, Asker, Trondheim og Ålesund. Totalt har Acando Gruppen ca. 1900 ansatte i fem land; Norge, Sverige, Tyskland, Finland og Latvia. Technology Driven - Behavior Centric Teknologi er en sentral driver til forandring, men det er brukerens evne og ønske til å ta i bruk teknologien som skaper verdi. Med teknisk spisskompetanse og inngående innsikt i brukeratferd, skaper vi idéer, løsninger og mobiliserer organisasjoner til forandring. Acando brenner for å utvikle talent! Acando leverer mange innovative og spennende prosjekter, hvor det forventes at vi benytter ny teknologi og har fagkompetanse innen komplekse områder. Vi er derfor avhengig av at våre ansatte til enhver tid besitter den kunnskapen som trengs for at vi skal kunne levere verdi til våre kunder. Vi ønsker at Acando skal lykkes, og vi ønsker at våre ansatte skal lykkes. I Acando er vi derfor svært opptatt av talent- og karriereutvikling. Vi investerer mye tid og kost i å utvikle våre ansatte, vi har egne kompetansebudsjett, vårt eget Academy hvor ansatte kurses gjennom opplevelsesbasert trening, og vårt eget 3-årige talentprogram for nyutdannede. www.acando.no/talent Som ansatt hos oss vil du oppleve å bli satset på! Kunnskap er ferskvare, og må hele tiden fornyes. Men er du lærevillig og nysgjerrig, så tilrettelegger vi for at du skal kunne ta ut ditt potensiale, og videreutvikle deg både på personlig nivå og innen ditt fagområde.

Acando inviterer til bedriftspresentasjon på IFI. Presentasjonen vil bestå av et minicase om blockchain-teknologi, samt informasjon rundt vårt selskap og talentprogram. Det vil serveres indisk buffet etter presentasjonen.

Program:

16:15 – 16:25: Introduksjon til Acando og vårt talentprogram

16:25 – 16:35: En gjennomgang av Blockchain

16:35 – 16:45: Blockchain Caseoppgave

16:45 – 16:55: Evaluering og prisutdeling.

16:55 – 17:05: Q&A

Mat og Mingling!

ANSVARLIG

Andreas Thompson

andreas.thompson@ifinavet.no

Styremedlem