Bedriftspresentasjon med Skatteetaten

17.10.2017 16:00

Java, Gaustadalleen 23B, Oslo

Ja

1 plasser igjen

Company logo

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. I tillegg har Skatteetaten over 800 ansatte som jobber i Skatteetatens IT- og Servicepartner (Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester). SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og har flere store prosjekter i gang for modernisering på IT-området.

Skatteetaten huser et av landets største og ledende IT-miljøer! I Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) er vi ca. 650 mennesker som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Velkommen til Skatteetaten!

ANSVARLIG

Pernille Kloster

pernilkl@uio.no

Student