Lag din egen HoloLens applikasjon!

Bli kjent med HoloLens og mixed reality!

07.11.2017 16:15

Logo, Gaustadalleen 23B, Oslo

Ja

2 plasser igjen

Company logo

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 600 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 500 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på NOK 7 855 millioner.

Visma Consulting holder et todagers introduksjonskurs i HoloLens-utvikling tirsdag 7. og onsdag 8. november på UiO.  

 

Kurset vil starte med en introduksjon av teknologien , før resten av tiden er satt av til utvikling av HoloLens-applikasjoner. Målet med kurset er at alle skal få prøve et program på HoloLensen de selv har vært med å lage. 

 

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta, men grunnkunnskaper om objektorientert programmering vil være nyttig. Visma kommer med et ferdig oppsatt miljø med basisoppsett, deretter vil det være opp til være opp til hver enkelt gruppe hva de ønsker å utvikle. Dere vil bli delt inn i 5 grupper à 3-4 personer (oppsettet vi tar med har emulator slik at man kan teste underveis).

Praktisk info:
1. Det vil være praktisk å ha med seg minst en laptop per gruppe som kan brukes til «googling» og liknende.

2. Det vil bli servert mat og drikke begge dagene.

Husk at påmelding gjelder for begge dager!

 

For de engasjerte:
Dersom noen har lyst til å være litt mer forberedt til kurset eller bare har lyst til å se litt nærmere på hva vi kommer til å gjøre kan vi anbefale demo'ene og tutorialsene under:

1.     Demovideo av Hololens fra Microsoft:

https://www.youtube.com/watch?v=29xnzxgCx6I&spfreload=10

 

2.     Anbefalt tutorial for Hololens-utvikling:

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/holograms_101e

(krever oppsett av Visual Studio, Unity3D og Hololens-emulator, https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/install_the_tools)

 

3.     Anbefalt tutorial, bare Unity3D:

https://unity3d.com/learn/tutorials/projects/roll-ball-tutorial


YouTube Gizmodo

https://www.youtube.com/watch?v=29xnzxgCx6I&spfreload=10

1.     developer.microsoft.com

      Holograms 101E
      Follow this coding walkthrough using Unity, Visual Studio and the HoloLens Emulator to learn the basics of a holographic application.


ANSVARLIG

Veronica Wachek Hansen

veroniwh@uio.no

Student