Om Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

NUBU sin målsetning er å medvirke til at utsatte barn, unge og deres familier skal få hjelp som er forskningsbasert, relevant og tilpasset deres forutsetninger og behov. NUBU driver kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom forskning, utvikling, implementering og formidling. Forskningsavdelingen ved NUBU har som formål å produsere og spre kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling og om forebygging og metoder for behandling. NUBU er organisert i en forskningsavdeling, to utviklingsavdelinger og administrasjon. Forskningsavdelingen består av 12 forskere og et forskningslogistikk team. Senteret har totalt 47 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). NUBU mottar også bevilgning fra Norges Forskningsråd.

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) logo

Stillingsannonser

fulltid

Data manager

Søkefrist: 09.04.2021

Er du god til å sikre og tilrettelegge data til forsknings- og utviklingsformål, og ønsker du å gjøre en forskjell for sårbare barn og unge?

Les mer