Om PA Consulting

PA Consulting er et ledende, internasjonalt Management Consulting-selskap. I Norge er vi omlag 70 medarbeidere som arbeider innen strategisk rådgivning, implementering, endringsledelse og større transformasjonsprosjekter. Fra PAs kontorer på Skøyen jobber våre konsulenter med å skape verdi for ledende norske og internasjonale selskaper. Ved å kombinere virksomhetsstrategi, teknologi og innovasjon gjør vi kompleksitet om til muligheter for våre kunder. Våre kunder velger PA fordi vi utfordrer den tradisjonelle måten å tenke på og finner løsninger som fungerer i praksis.

PA Consulting logo

Bedriftpresentasjoner

25.02.2021

PA Consulting