Om Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole som tilbyr studier innen teologi og misjon og kristendom, religion, livssyn og etikk. FIH ønsker å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse. Skolens primærvirksomhet er å formidle og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor sine virksomhetsområder med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Skolen ble etablert i 1898 på Framnes i Hardanger og flyttet i 1913 til gården Fjellhaug i Østre Aker. Fra 1. januar 2011 endret skolen navn fra Fjellhaug Misjonshøgskole til Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har i dag to avdelinger med studietilbud akkreditert av NOKUT, én i Oslo (FIH-NO) og én i København (FIH-DK). For mer informasjon, se nettsidene våre: https://fih.fjellhaug.no/om-fih/.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole logo

Stillingsannonser

fulltid

IKT-konsulent (100%)

Søkefrist: 19.07.2019

Ønsker du å jobbe med IKT i en liten organisasjon, sammen med gode kolleger og med en variert og meningsfylt arbeidshverdag?

Les mer