Stor bedriftspresentasjon med Norges Bank

Tidspunkt 16.15
Sted Simula
Mat Burritos
Åpne plasser 34 plasser igjen

Du må være logget inn for å melde deg på

Logg inn

Stor bedriftspresentasjon med Norges bank og oljefondet.

Vil du være med å bidra til utviklingen av norsk økonomi? Eller kunne du tenke deg å jobbe i verdens største globale investeringsfond? Delta på vår bedriftspresentasjon på IFI for å få vite mer om hvordan det er å jobbe i Norges Bank og Oljefondet, og hvilke muligheter vi tilbyr studenter. Du vil også kunne møte oss på stand gjennom hele dagen, der vi vil være tilgjengelig for å svare på dine spørsmål. Mat og drikke vil bli servert etter bedriftspresentasjonen kl 18:00. Vi gleder oss til å treffe deg!

Norges Bank logo

Norges Bank

Oljefondet

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det egentlig heter, ble etablert etter at vi fant olje i Nordsjøen. Fondet ble opprettet for å skjerme økonomien vår for svingninger i oljeinntektene. Det er også en finansiell reserve og et generasjonsfond, slik at både vi som lever nå og fremtidige generasjoner kan ha glede av oljeformuen.

Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden, som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største verdensbyene, som gir oss leieinntekter. Fondet får også stabile renteinntekter fra lån til land og selskaper. Ved å spre investeringene litt overalt, reduserer vi risikoen for at fondet skal tape penger. 

 

Norges Bank 

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Pengepolitikk
Pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon. Stortinget og regjeringen har satt målene for pengepolitikken gjennom lov og bestemmelse. Norges Banks rolle er å bidra til at målene blir nådd. Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er styringsrenten.

Finansiell stabilitet
Norges Bank skal bidra til at det finansielle systemet er robust og effektivt. Finansiell stabilitet og et sikkert og effektivt betalingssystem er blant hovedmålene til Norges Bank i arbeidet med å trygge økonomisk stabilitet. Å oppfylle disse målene er viktig for å sikre finansiering og risikofordeling i samfunnet og for å kunne gjøre betalinger.

Kapitalforvaltningen
Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver. Norges Bank Investment Management står for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. Valutareservene er bankens beredskap i internasjonal valuta og skal kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

Evan Jåsund Kassab profilbilde

Ansvarlig

Evan Jåsund Kassab

evan.kassab@ifinavet.no